Nieuwe wet opzegging lidmaatschap

In 2010 is een wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen over stilzwijgende verlenging en opzegging van lidmaatschappen, abonnementen en andere overeenkomsten. Deze wet is 1 december 2011 in werking getreden. Deze nieuwe regelgeving geldt niet voor verenigingen. Volgens de nieuwe wet moeten verenigingen er wel voor zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze zij hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Verenigingen hebben alleen de verplichting hun leden te wijzen op de manier waarop het lidmaatschap kan worden beëindigd en voor welke datum.

Hoe kun je opzeggen? 

Het opzeggen van het lidmaatschap van onze tennisvereniging voor het komende seizoen moet altijd schriftelijk gebeuren voor 1 januari van het lopende seizoen.
Opzeggen na die datum, zonder gegronde en onvoorziene reden, houdt in dat je contributie verschuldigd bent.

Opzeggen voor 1 januari van het lopende verenigingsjaar via het afmeldingsformulier van TV de Kienehoef wat je hier kunt downloaden.

Graag na "hier kunt downloaden" het formulier op de computer in het lichtblauwe gedeelte invullen en dan uitprinten en bij de ledenadministratie inleveren.