Contributie 2018

Voor uitwonende studenten

TV de Kienehoef biedt een studentencontributie aan voor uitwonende studenten. (dus niet wonend in Sint-Oedenrode). Deze contributie bedraagt € 90,- per jaar.
Om in aanmerking te komen voor dit tarief is een kopie van bewijs van inschrijving van de woonplaats en een studentenpas nodig.
Deze kunnen worden ingediend bij de ledenadministratie; ledenadm@tvdekienehoef.nl

Zomerlidmaatschap is vanaf  1 juni t/m 31 augustus en het inschrijfformulier moet voor 15 mei bij de ledenadministratie ingeleverd worden.

Prijzen contributie

Contributie Bedrag in €
Senioren   € 140,00
Junioren   €   70,00
Studenten (uitwonend)   €   90,00
Rustend lid   €   20,00
Zomerlidmaatschap   €   50,00

 

Bijdrage sporten in geval van onvoldoende financiële middelen

 

Een kind moet kunnen sporten. Niet alleen omdat een kind er sociaal, fysiek en metaal door groeit, maar sporten is vooral leuk.
Het Jeugdsportfonds Brabant geeft kinderen (4-17 jaar), die leven in gezinnen waar niet voldoende financiële middelen aanwezig zijn, de kans te gaan sporten. Voor deze kinderen betaalt het fonds de contributie van de vereniging, sportkleding of sportattributen tot een bedrag van maximaal € 225,00. Het toegekende bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de sportvereniging. Het fonds is bedoeld voor ouders die geen bijdrage maatschappelijke participatie van de gemeente ontvangen.
Meer informatie? Klik hier