Contributie 2018

Voor uitwonende studenten

TV de Kienehoef biedt een studentencontributie aan voor uitwonende studenten. (dus niet wonend in Sint-Oedenrode). Deze contributie bedraagt € 90,- per jaar.
Om in aanmerking te komen voor dit tarief is een kopie van bewijs van inschrijving van de woonplaats en een studentenpas nodig.
Deze kunnen worden ingediend bij de ledenadministratie; ledenadm@tvdekienehoef.nl

Zomerlidmaatschap is vanaf  1 juni t/m 31 augustus en het inschrijfformulier moet voor 15 mei bij de ledenadministratie ingeleverd worden.

Prijzen contributie

Contributie Bedrag in €
Senioren   € 140,00
Junioren   €   70,00
Studenten (uitwonend)   €   90,00
Rustend lid   €   20,00
Zomerlidmaatschap   €   50,00