Uitslag stemming Bijzondere ALV m.b.t. baanvervanging

Beste leden,

Fijn dat er dinsdag zoveel leden aanwezig waren bij de stemming m.b.t. de baanvervanging.
Ruim 150 leden hadden hun stem uitgebracht waarbij er uiteindelijk is gekozen voor de baansoort: Desso Grown.
Medio juli zullen de eerste banen vervangen worden.
Wij houden jullie op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur