De keuze is gemaakt, nu de uitvoering nog

Tijdens de extra ALV op 19 februari jl. hebben jullie, de leden, een keuze voor onze toekomstige baansoort gemaakt. De opkomst tijdens de avond was hoog en de vragen kritisch. Uiteindelijk heeft de stemming door de aanwezigen uitgewezen dat er een meerderheid is voor een soortgelijke baansoort zoals de huidige baansoort (kunstgras).
Inmiddels heeft de werkgroep Baanvervanging weer een aantal keer bij elkaar gezeten en zijn de benodigde acties doorgesproken. Ook hebben de gesprekken met de eerder benaderde leveranciers plaatsgevonden. In de komende weken zal het geheel duidelijk worden en ook de contracten getekend worden. De periode waarin de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden loopt van week 31 (29 juli) tot uiterlijk einde week 33 (16 augustus).
Na overleg met de leveranciers is besloten dat de bestaande wateraftappunten niet verplaatst, maar geheel verwijderd worden. Zoals eerder aangegeven zijn de wateraftappunten op dit
moment onreglementair (KNLTB-regels), waardoor de noodzaak er nu is om deze tussen/bij de banen weg te halen. Voornamelijk kijkend naar het bestaand risico op legionellabesmetting is gekozen om ze niet naast de baan terug te plaatsen.
Naast de afspraken met de leveranciers zijn wij druk bezig om concrete afspraken met de gemeente te maken over de kap van de 5 Hongaarse moeraseiken en de herplanting van nieuwe bomen. Deze eiken staan tussen baan 1/2 en 5 t/m 7 en de wortels zijn inmiddels tot onder de mat van de banen gegroeid.
Met de aanleg van de nieuwe banen of in ons geval het renoveren van de banen komt er nog een belangrijk aspect naar voren, namelijk het inspelen van de banen. Een nieuwe of gerenoveerde baan moet nog ingespeeld worden waardoor deze zeker in het 1e jaar niet hetzelfde zal spelen zoals je gewend bent. Dit is voornamelijk te merken aan de balstuit, die een stuk minder zal zijn, dan bij onze huidige banen die er al heel wat jaren liggen. Na verloop van tijd zullen de vernieuwde banen weer spelen zoals vanouds.