Het bestuur van TV de Kienehoef wordt gevormd door een negental personen:

  Voorzitter Kasper Tersmette voorzitter@tvdekienehoef.nl
  Secretaris Anneli Janssen info@tvdekienehoef.nl
Toernooi Gijs Dekkers kienehoef_toernooi@hotmail.com
  Competitie Anne de Koning competitie@tvdekienehoef.nl
  Ledenadministratie Hans-Jurgen In't Veen ledenadm@tvdekienehoef.nl

 

Parkbeheer Vacature info@tvdekienehoef.nl
      Penningmeester Pascal van Boxtel financien@tvdekienehoef.nl
  PR & Sponsoring Marleen Onland sponsoring@tvdekienehoef.nl

 

Jeugdzaken Vacature info@tvdekienehoef.nl

 

Deze bestuursleden hebben de verantwoordelijkheid over hun eigen werkgroepen.

Deze werkgroepen bestaan tezamen uit ca. 80 vrijwilligers. Naast deze werkgroepen verlenen tientallen leden hulp door bardiensten te draaien tijdens de openingsuren van het paviljoen.

Ben jij bereid om bardienst te draaien of anderszins, dan kun je dat melden bij Alex Quinten. Telefoonnummer 06 54342501.

 

Mocht u vragen hebben, stel ze gerust!