Vernieuwing van uw pasfoto

Ieder jaar is er de gelegenheid om uw pasfoto op het pasje te laten vernieuwen. Vernieuwen om de vijf jaren is wenselijk. Wil je van deze mogelijkheid gebruik maken, dan is het zaak om vóór 1 december een duidelijke recente pasfoto in gesloten envelop in te leveren in de brievenbus of op te sturen naar de ledenadministrateur:

Hans-Jürgen Int-Veen
Koninginnelaan 46
5491 JV Sint-Oedenrode

De pasfoto mag geen kopie of print van een computer zijn. Bovendien moet de foto voldoen aan de afmetingen 35 x 45 mm. Het mag wel een zwart/wit foto zijn.
Het is verstandig om achter op de foto de naam en geboortedatum te vermelden.